Aktualności

Wspólnie z INFINI

Wiedza o tym, jak kręta, długa i wyboista jest droga „od pomysłu do przemysłu” stała się niestety udziałem większości polskich naukowców. Dlatego każdy sojusznik w jej skróceniu, wyprostowaniu i doprowadzeniu do efektywnego celu jest niezwykle cenny. Podpisując w piątek, 16 stycznia br., porozumienie z firmą INFINI Sp. z o.o. zyskaliśmy sojusznika w realizacji wspólnych działań zmierzających do komercjalizacji efektów badań naukowych.

Podpisy pod porozumieniem złożyli: ze strony INFINI dr Maciej Wieloch, prezes Zarządu i Ernest Wawryniuk, członek Zarządu zaś ze strony WAT rektor gen. bryg. prof. Zygmunt Mierczyk.

INFINI jest spółką celową powołaną przez Akcelerator Innowacji NOT, współfinansowaną przez  Narodowe Centrum Badań i Rozwoju  w ramach programu Bridge Alfa oraz prywatnych inwestorów, skupiającą osoby z wieloletnim doświadczeniem w zakresie wspierania przedsiębiorczości oraz komercjalizacji wyników badań naukowych.  Spółka powiązana jest z grupą kapitałową SATUS Venture, a jej zasadniczym celem jest finansowanie badań niezbędnych do komercjalizacji pomysłów o dużym potencjale rynkowym. W tym procesie firma zapewnia fundusze na wejścia kapitałowe niezbędne do uruchomienia działalności biznesowej. Są to środki szczególnie istotne na etapie wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych np. w formie prototypu. Na każdym etapie rozwoju projektu INFINI zapewnia też profesjonalne wsparcie oraz finansowanie działań prawnych, jak również rynkowe analizy ekonomiczne. „Wsparcie w ukierunkowaniu projektów w stronę rynkowej komercjalizacji jest naszą zasadniczą misją” – podkreślił w swojej wypowiedzi prezes M. Wieloch. Podstawowym adresatem naszej misji są zespoły naukowo-badawcze, a WAT jest pierwszym, renomowanym na rynku innowacji i wdrożeń, partnerem z którym podpisujemy tego rodzaju porozumienie – dodał prezes Wieloch.

Z kolei władzom uczelni zależy na tworzeniu otoczenia  i klimatu sprzyjającego kreowaniu szybkich ścieżek komercjalizacji nowoczesnych technologii i produktów opracowanych przez uczelniane zespoły naukowo-badawcze. Poza dużymi projektami, które już są wdrażane przez przemysł jak np. rodzina karabinków MSBS w Radomiu, cały szereg opracowań produktów podwójnego zastosowania czeka na swoją kolej. W tym celu zresztą zostało powołane do życia także uczelniane Centrum Transferu Technologii.

Podpisane porozumienie o współpracy służy realizacji celów i misji obu stron. Dla WAT pozyskanie dalszych partnerów w tym obszarze wydatnie wzmacnia nasz potencjał i efektywność komercjalizacji projektów, z korzyścią  dla zespołów i uczelni. Ważne są dla nas wdrożone rozwiązania praktyczne, gdyż one w znacznym stopniu budują markę uczelni.

W podpisaniu porozumienia, które stanowi platformę prawną do komercjalizacji wyników  badań naszych naukowców,  uczestniczył również prorektor ds. rozwoju dr hab. inż. Mariusz Figurski, prof. WAT. W najbliższym czasie przewidziane jest  spotkanie robocze, na którym ogólne postanowienia podpisanej dzisiaj umowy o współpracy przybiorą formę konkretnych projektów.

Jerzy Markowski

foto: Joanna  Kulhawik

źródło: http://www.wat.edu.pl

PODZIEL SIĘ
Share on FacebookTweet about this on TwitterGoogle+Share on LinkedIn