O funduszu

Celem naszego działania jest pomoc innowacyjnym pomysłom w zaistnieniu na rynku.

Maciej Wieloch

Prezes Zarządu, członek Komitetu Inwestycyjnego, zarządzający przedsięwzięciem. Odpowiedzialny za pozyskiwanie projektów, relacje inwestorskie, nadzór nad procesem negocjacji umów inwestycyjnych, monitoring spółek portfelowych. Adiunkt w Katedrze Finansów Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej, autor wielu publikacji z zakresu finansów przedsiębiorstwa. Od 2010 roku Członek Zarządu Akceleratora Innowacji NOT. Wcześniej kierownik programów promocji przedsiębiorczości oraz specjalista opiniujący wpływ regulacji prawnych dla Rządowego Centrum Legislacji. Maciej jest również obecnie Członkiem Komitetu Przedsiębiorczości Akademickiej Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii.

więcej

Ernest Wawryniuk

Wiceprezes Zarządu, członek Komitetu Inwestycyjnego. Odpowiedzialny za organizację i zarządzanie procesem weryfikacji projektów oraz ocenę ich potencjału rynkowego, pozyskiwanie projektów i utrzymywanie kontaktów z instytucjami współpracującymi w ramach przedsięwzięcia, zarządzanie i monitoring spółek portfelowych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i Szkoły Głównej Handlowej (“Zarządzania firmą według standardów MBA”) . Wcześniej przez sześć lat był Dyrektorem Zarządzającym Centrum Doradztwa Europejskiego, od roku 2010 Członek Zarządu Akceleratora Innowacji NOT.

więcej

Piotr Soroka

Investment Manager odpowiedzialny za weryfikację i komercjalizację inkubowanych projektów oraz nadzór nad spółkami portfelowymi. Piotr swoją karierę zawodową zaczynał w doradztwie biznesowym. W jej trakcie miał okazję brać udział i nadzorować projekty doradcze dla takich firm jak m.in. Leroy Merlin, Gerda, Google czy GfK Polonia. Odpowiadał również za rozwój i komercjalizację platformy handlu elektronicznego Marketplanet integrującej dostawców z największymi firmami w Polsce. Następnie miał okazję współtworzyć i nadzorować potfolio spółek Akceleratora Innowacji NOT, wspierając je również pod kątem operacyjnym i marketingowym. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Rachunkowość.

więcej

Artur Badyda

Broker Technologiczny, doktor habilitowany nauk technicznych, adiunkt na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej, kierownik Laboratorium Badań Fizycznych Środowiska. Zainteresowania zawodowe Artura skupione są wokół zagadnień związanych z zarządzaniem ochroną środowiska, oddziaływaniem na środowisko dużych inwestycji infrastrukturalnych i przemysłowych, zagospodarowaniem odpadów, efektywnością energetyczną, dywersyfikacją źródeł energii, jak również z rozwojem nowych sektorów energetyki. Zajmuje się również problematyką konsultacji społecznych w obszarze inwestycji infrastrukturalnych oraz zagadnieniami transferu technologii i komercjalizacji wyników badań naukowych. Były doradca Ministra Środowiska.

więcej

Katarzyna Vogel

Kierownik Biura, odpowiedzialna za wszelkie aspekty formalne związane z prowadzeniem przedsięwzięcia, szczególnie nadzór ilościowy i jakościowy nad dokumentacją poszczególnych projektów. Wsparcie dla spółek portfelowych w zakresie wymogów związanych z monitoringiem i nadzorem.

więcej

Beata Stanula

Asystentka Zarządu odpowiada za wsparcie administracyjne Zarządu spółki i pierwszy kontakt z potencjalnymi projektodawcami. Od 2010 zawodowo związana z Akceleratorem Innowacji NOT.

więcej

Eksperci

x

Mentor
x

Partnerzy

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Agencja wykonawcza Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i jedno z największych centrów wspierania innowacyjności w Polsce. Podmiot zarządzający programem BRIdge Alfa, z którego współfinansowane jest Infini.

AINOT

Fundusz inwestujący w innowacyjne pomysły i firmy z różnych branż na wczesnym etapie rozwoju (seed). Jego portfolio składa się z ponad 20 spółek. Wraz z Infini tworzy spójną ofertę inwestycyjną dla pomysłodawców.

Wojskowa Akademia Techniczna

Państwowa, cywilno-wojskowa uczelnia techniczna w Warszawie. Współpracujemy w zakresie weryfikacji zgłaszanych pomysłów biznesowych oraz komercjalizacji projektów i badań naukowych.

Politechnika Warszawska

Jedna z największych wyższych uczelni technicznych w Polsce oraz w Europie Środkowo-Wschodniej. Współpracujemy w zakresie weryfikacji zgłaszanych pomysłów biznesowych oraz komercjalizacji projektów i badań naukowych.

Uniwersytet Warszawski (Ośrodek Transferu Technologii)

Wspólna komercjalizacja projektów w ramach programu Bridge Alfa.

PLANTINOVA sp. z o.o. (Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu)

Wspólna komercjalizacja projektów w ramach programu Bridge Alfa.

Kancelaria Prawna Jutrzenka Trzebiatowski

Kancelaria wyspecjalizowana w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych. Stanowi wsparcie Infini z zakresu obsługi prawnej wejść kapitałowych oraz własności intelektualnej.

BTM Innovations sp. z o.o. (BioTechMed Mazovia)

Klaster BioTechMed Mazovia zarządzany przez BTM Innovations. Klaster stanowi obszar współpracy podmiotów działających w branży biotechnologii, farmacji, kosmetologii, bioinżynierii oraz technologii ICT w medycynie.

Amazon Web Services

Chmura obliczeniowa stworzona na potrzeby serwisu amazon.com, ale wykorzystywana również przez inne największe serwisy na świecie oraz perspektywiczne start-upy. Nasze spółki portfelowe mogą korzystać z tych usług za darmo w początkowej fazie działalności.