Portfolio Infini

W ramach funduszu Infini zainwestowaliśmy do tej pory w następujące spółki:

FlyTech UAV

Krakowska spółka FlyTech UAV to producent profesjonalnych systemów bezzałogowych (dronów), przeznaczonych do zastosowań cywilnych. Spółka produkuje i wdraża profesjonalne rozwiązania na potrzeby geodezji, energetyki, przemysłu wydobywczego, ochrony środowiska i bezpieczeństwa. Głównym produktem FlyTech UAV jest bezzałogowy system latający BIRDIE, przeznaczony przede wszystkim na rynek geodezyjny. Modułowa budowa systemu pozwala na jego zastosowanie do wszelkich zadań, związanych z fotogrametrią i teledetekcją lotniczą. Jedną z najważniejszych przewag rynkowych platformy BIRDIE stanowi dedykowane oprogramowanie planowania i kontroli lotu – Mission Manager Lite, pozwalające na bezpieczne wykonywanie lotów w przestrzeni powietrznej, przy zachowaniu najwyższych standardów jakości pozyskanych danych. Uzupełnieniem oferty spółki jest produkcja dedykowanych systemów bezzałogowych, szkolenia dla operatorów dronów (VLOS i BVLOS) oraz szkolenia specjalistyczne. Równolegle, spółka prowadzi szeroko zakrojoną działalność badawczo-rozwojową, w ramach której wytwarza unikatową w skali świata technologię w obszarze sztucznej inteligencji dronów oraz w zakresie przeprowadzania inspekcji infrastruktury krytycznej.

więcej

Bioacoustic

Spółka Bioacoustic zajmuje się tworzeniem nowoczesnej technologii związanej z leczeniem i rozwiązywaniem codziennych problemów branży leczenia słuchu, w szczególności szumów usznych. Leczenie szumów usznych odbywa się za pomocą terapii adaptacji synaptycznej ARC, która polega na nieinwazyjnym stymulowaniu pacjenta poprzez przenośne urządzenie terapeutyczne. Bioacoustic rozwija także platformę diagnostyczną szumów usznych – Tinnitus Diagnostics Platform, w celu zdalnego kwalifikowania pacjentów do kompleksowej terapii. Pacjent podczas trwania terapii pacjent ma możliwość zdalnego konsultowania swoich postępów ze specjalistą Bioacoustic, śledzenia spersonalizowanych zaleceń dietetycznych oraz planu treningu fizycznego wraz z filmowym instruktażem. Spółka rozwija sprzedaż swoich rozwiązań poprzez sieć klinik audiologicznych oraz diagnostykę i terapię zdalną.

więcej

Bioceltix

Bioceltix jest firmą zajmującą się pracami badawczo-rozwojowymi nad nowymi lekami na rynek weterynaryjny. Spółka prowadzi prace nad wdrożeniem produktu leczniczego na bazie komórek macierzystych sklasyfikowanego jako produkt somatycznej terapii komórkowej, oferowanego w postaci allogenicznych (jeden dawca – wielu biorców) mezenchymalnych komórek macierzystych pozyskiwanych z tkanki tłuszczowej zdrowych dawców w leczeniu zmian zwyrodnieniowych stawów i dysplazji u psów. Metoda leczenia z wykorzystaniem komórek macierzystych stanowi doskonałą alternatywę dla leczenia farmakologicznego (niesterydowe i sterydowe leki przeciwzapalne), których działanie sprowadza się do zmniejszenia bólu, i jedynie w niewielkim stopniu hamuje postęp choroby. Terapia komórkowa może być z powodzeniem wykorzystywana także u pacjentów, którzy nie kwalifikują się do zabiegu operacyjnego lub w przypadku, gdy właściciel zwierzęcia nie wyraża zgody na zabieg chirurgiczny. Gotowy produkt będzie sprzedawany w postaci zawiesiny mezenchymalnych komórek macierzystych (substancja czynna), przeznaczonej do iniekcji dostawowej zawierającej dawkę terapeutyczną. Równolegle trwają prace nad opracowaniem prototypu leku biologicznego stosowanego w leczeniu atopowego zapalenia skóry u psów oraz wspomagającego leczenie ran. Spółka realizuje również projekt organizacji wytwórni GMP dla weterynaryjnych produktów leczniczych na bazie komórek macierzystych.

więcej

Startit Vet

Startit Vet jest startupem biotechnologicznym w obszarze weterynarii – pierwszym produktem jest lek stosowany w zwalczaniu koronawirusów u zwierząt domowych i gospodarczych. Startit Vet komercjalizuje wynalazek (zabezpieczony ochroną patentową) opracowany na Uniwersytecie Jagiellońskim, dotyczący zastosowania chemicznie modyfikowanego chitozanu. Istotną motywacją do realizacji przedsięwzięcia biznesowego jest fakt, że koronawirusy wywołują poważne, odzwierzęce choroby ludzkie – MERS i w przeszłości SARS. Ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusowych chorób zwierzęcych powinno mieć pozytywny wpływ na ograniczenie zakresu epidemiologicznego chorób ludzkich. Kluczowymi odbiorcami pierwszego produktu są hodowcy świń. Epidemiczna biegunka świń (ang. Porcine Epidemic Diarrhoea, PED) jest chorobą wirusową świń wywoływaną przez koronawirusy, charakteryzującą się wodnistą biegunką oraz utratą wagi. Chorują zwierzęta w każdym wieku, ale najcięższy przebieg obserwuje się u nowonarodzonych prosiąt. W tej grupie wiekowej zachorowalność i śmiertelność może sięgać 100%.

więcej

Custom Art

Custom Art zajmuje się produkcją personalizowanych słuchawek dokanałowych dla wymagających odbiorców. Spółka ciągle wprowadza innowacje produktowe, co przekłada się na wyśmienite recenzje oferowanych modeli. Opracowana została technologia ulepszonego zespołu głośnika z kotwicą zrównoważoną, która pozwala na zapewnienie takiego samego brzmienia utworu niezależnie od źródła dźwięku, do którego zostają podłączone słuchawki (wzmacniacz, odtwarzacz mp3 czy telefon). Każdy z wprowadzanych modeli to rezultat własnych prac badawczo-rozwojowych. Firma projektuje i konstruuje zwrotnice głośnikowe, stroi głośniki przez odpowiednie modyfikacje w długości dźwiękowodów oraz filtrację akustyczną.

więcej

Cityglobe Soft

Największe miasta świata to w dzisiejszych czasach wielkie gospodarki, które posiadają wyspecjalizowane komórki organizacyjne mające na celu przyciąganie inwestycji zagranicznych. Firmy planujące ekspansję zagraniczną mają utrudniony dostęp do porównywalnych danych pozwalających podjąć w pełni świadomą decyzję o wyborze miejsca inwestycji. Cityglobe jest platformą, która zapewnia użytkownikom informacje niezbędne do podjęcia decyzji o inwestycji na określonym terenie (tzw. Location Intelligence). Usługa jest kierowana zarówno do firm jak i do miast. Miasta są informowane jakie kryteria są kluczowe przy podejmowaniu decyzji przez przedsiębiorstwa i które firmy mogą być najbardziej zainteresowane inwestycją w danym mieście. Miasta mogą porównać się z innymi i powymieniać najlepszymi praktykami. Firmy otrzymują unikatowy zestaw danych i raportów, umożliwiających wybór optymalnego miejsca na inwestycję, zgodnie z ich potrzebami. Platforma umożliwia dwustronną komunikację pomiędzy zainteresowanymi stronami.

więcej

Dermo Tech Beauty

Spółka zajmuje się produkcją innowacyjnych formulacji kosmetyków o właściwościach leczniczych (dermokosmetyków) zawierających autorski kompleks Ksantohumolu (XN), czyli jednego z najsilniejszych naturalnie występujących antyoksydantów o działaniu m.in.: przeciwgrzybiczym, przeciwbakteryjnym, przeciwwirusowym, antynowotworowym.

więcej

Fresh Inset

Spółka jest producentem unikatowych produktów: wlepek, sztyftu, granulatu PET i dodatku do gleb, zawierających związek 1-MCP będący hormonem roślinnym stosowanym w celu opóźnienia dojrzewania zerwanych owoców, warzyw i kwiatów, a także w celu uodpornienia żywych roślin na stres wynikający z suszy czy mrozu. Opracowane produkty stanowią rozwiązanie dwóch podstawowych przyczyn marnowania żywności tj. zbyt krótkiego terminu przydatności i niewłaściwego przechowywania. Poprzez działanie uwalnianego w kontakcie z naturalną wilgocią owoców i warzyw związku 1-MCP spowolnią procesy dojrzewania zerwanych owoców i warzyw prowadzące do psucia. Tym samym przedłużeniu ulegnie ich okres zdatności do spożycia, nawet w przypadku przechowywania w nieodpowiednich warunkach.

więcej

SatRevolution

Spółka tworzy platformę satelitarną SR-NANO-BUS, która będzie autorskim zestawem podstawowych podzespołów, na bazie których opierać się będzie budowa nanosatelit. W zależności od zapotrzebowania klienta platformę będzie można wyposażyć w jeden lub więcej ładunków, definiując ją pod kątem konkretnego zastosowania. SR-NANO-BUS przeznaczona będzie do budowy nanosatelitów o wadze od 1 do 10 kg. Rozwiązanie to znacznie ograniczy czas konstrukcji satelitów oraz zmniejszy koszty związane z wytworzeniem know-how potrzebnego do zaprojektowania całej infrastruktury satelity, jak również samej konstrukcji modułów czy platformy. Rozwiązanie to jest odpowiedzią na dynamiczny wzrost popytu na satelity lżejsze i prostsze w konstrukcji niż obecnie stosowane. Nanosatelity mogą być produkowane taniej i w znacząco krótszym czasie niż ich klasyczne odpowiedniki, co pozwala na większą wydajność w dostarczeniu gotowych produktów na rynek. Spółka szacuje, że aby sprostać rosnącemu popytowi na usługi oferowane przez nanosatelity, konieczne będzie umieszczenie na orbicie co najmniej 3000 nanosatelitów do 2022 roku, co znacznie przekroczy możliwości produkcyjne obecnie istniejących przedsiębiorstw zajmujących się produkcją systemów satelitarnych.

więcej

Hyperlab Solution

Spółka pracuje nad produktem w postaci unikatowej technologii przetwarzania danych teledetekcyjnych, umożliwiającej uzyskanie map lokalizacji jakościowo-ilościowych wybranych zjawisk lub zanieczyszczeń środowiska naturalnego w postaci algorytmów oraz workflow dedykowanych dla wskazanych komponentów. Technologia ta będzie miała wsparcie referencyjne produktami fotogrametrycznymi (ortofotomapy, modele pokrycia terenu itp.).
Zaplanowano prace mające na celu powstanie unikatowej w skali światowej bazy danych obiektów i zjawisk w postaci bibliotek krzywych spektralnych wybranych obiektów. Tak zbudowana baza danych pozwoli w przyszłości na automatyczne czy półautomatyczne analizowanie oraz wykrywanie obiektów i zjawisk oraz ich cech.
Powstała technologia w połączeniu z szczegółową bazą danych spektralnych stanowi przewagę rynkową produktu, który będzie mógł być wykorzystywany w projektach, zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Zbudowana baza danych teledetekcyjnych – dzięki wsparciu fotogrametrii – może w przyszłości stać się podstawą do realizacji prac o podobnym charakterze w innych dziedzinach niż ochrona środowiska. Produkt będzie mógł być rozwijany i stosowany w zakresie ewidencji gruntów i budynków, badaniu nawierzchni drogowych, monitorowaniu sieci energetycznych.

więcej

X Brave

X Brave prowadzi prace w zakresie inżynierii materiałowej, inteligentnych materiałów (szczególnie tekstyliów oraz powłok ochronnych) mających zastosowanie w obszarze odzieży ochronnej tzw. protective clothing. Spółka posiada unikalne rozwiązania w zakresie gradientowych powłok chroniących sportowców (laminatów warstwowych), których celem jest zapewnienie pełnej ochrony przy maksymalnej elastyczności. Firma opiera przewagi konkurencyjne na innowacyjnych technologiach, które w połączeniu z wzornictwem przemysłowym tworzą ponadprzeciętne właściwości – wpisujące się w rosnące oczekiwania użytkowników (sektor sportowy) oraz wyśrubowane regulacje BHP (sektor przemysłowy). Ponadto w przyszłości przewidziana jest integracja z tzw. wearables. Model biznesowy X Brave zakłada wdrożenie własnej gamy produktów (odzież sportowa – Brave X Pro) oraz pełnienie roli dostarczyciela zaawansowanych technologicznie półproduktów wykorzystywanych przez producentów protective clothing. Prace nad Laminatami dla marki X Brave PRO udowodniły, że nowe produkty potrafią wykazać się przełomowymi cechami dającymi im możliwość konkurowania ze znanymi od lat materiałami ochronnymi jak kewlar, poliwęglany, plastiki etc.

więcej

Skriware

Skriware jest nowatorskim ekosystemem druku 3D, któremu przyświeca idea maksymalnego uproszczenia tej technologii wytwarzania. Został on opracowany specjalnie z myślą o użytkownikach indywidualnych (zarówno dorosłych, jak i dzieciach) i umożliwia drukowanie dosłownie jednym kliknięciem, bez konieczności posiadania wiedzy z zakresu projektowania, zasad druku 3D czy też znajomości specjalistycznego oprogramowania. Ekosystem Skriware składa się z:
– Intuicyjnych drukarek 3D Skriware 1&2 pracujących w technologii FDM,
– Wirtualnej biblioteki modeli 3D Skrimarket umożliwiającej drukowanie jednym kliknięciem,
– Autorskich robotów-zabawek Skribots wspierających rozwój umiejętności STEAM.
– Platformy edukacyjnej z zakresu druku 3D oraz programowania
Skriware sprzedaje swoje produkty i usługi do odbiorców na całym świecie oraz posiada efektywną sieć dystrybucji. Odbiorcami końcowymi są zarówno klienci indywidualni jak i jednostki edukacyjne.

więcej

Indoorway

Indoorway jest firmą dostarczającą sprzęt do lokalizacji (w technologii Ultra Wideband) obiektów i zasobów ludzkich w zakładach przemysłowych. Ofertę firmy uzupełnia system do wizualizacji i analityki danych w czasie rzeczywistym pozwalający podejmować decyzje biznesowe i optymalizację procesów produkcyjnych i logistycznych.
Do przewag konkurencyjnych należy wysoka precyzja lokalizacji, filtracja ruchu według kondygnacji, automatyzacja ustawień konfiguracyjnych podczas wdrożenia, know-how z zakresu optymalizacji procesów i wykorzystania danych lokalizacyjnych w przemyśle.
Indoorway sprzedaje swoje produkty i usługi w pakiecie z dedykowanym wdrożeniem. Odbiorcami końcowymi są zakłady przemysłowe, wytwórcze, centra logistyczne i różne obiekty wielkopowierzchniowe.

więcej