Aktualności

Wynalazki WAT z większymi szansami na wdrożenia

Fot. PAP/ Bartłomiej Zborowski 16.03.2013
Fot. PAP/ Bartłomiej Zborowski 16.03.2013

Finansowanie najlepszych projektów wychodzących z uczelni, otwarcie szybkiej ścieżki komercjalizacji uczelnianego know-how, sprawdzenie, czy pomysł odnajdzie się na rynku – to założenia porozumienia podpisanego pomiędzy funduszem wspierającym komercjalizację badań INFINI a Wojskową Akademią Techniczną.

Umowę o współpracy w imieniu uczelni podpisał rektor WAT gen. bryg. prof. Zygmunt Mierczyk, natomiast w imieniu INFINI – prezes zarządu dr Maciej Wieloch wraz z członkiem zarządu Ernestem Wawryniukiem.

Współpraca między warszawską uczelnią a funduszem INFINI pozwala m.in. na wymianę dobrych praktyk, przeprowadzanie wzajemnych konsultacji i porad eksperckich, a także umożliwia wspólne organizowanie konferencji naukowych, warsztatów czy specjalistycznych szkoleń. Porozumienie ma służyć udanej komercjalizacji efektów badań naukowych.

„Umowa tworzy platformę dającą naszym naukowcom narzędzia oraz fundusze do komercjalizacji wyników swoich badań. WAT jest otwartym uniwersytetem technicznym i zależy nam na transferze wyników badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych do gospodarki” – mówi rektor WAT gen. bryg. prof. Zygmunt Mierczyk.

W ramach współpracy INFINI zapewni pomysłom o dużym potencjale rynkowym finansowanie badań niezbędnych do komercjalizacji np. zbudowania działającego prototypu. W dalszym etapie wybranym przedsięwzięciom – poprzez inwestycje kapitałowe – fundusz będzie zabezpieczał środki finansowe niezbędne do uruchomienia działalności biznesowej. Na każdym etapie firma zapewni profesjonalne wsparcie oraz finansowanie działań prawnych.

„Wiemy, że dla naukowców, zespołów badawczych czy doktorantów ważne jest wsparcie finansowo-prawne na każdym etapie prac. Istotne jest dla nas także poważne traktowanie praw majątkowych dla naukowców i rzeczywisty udział ich oraz ich macierzystych uczelni w zyskach z komercjalizacji projektu” – tłumaczy dr Maciej Wieloch z INFINI.

PAP – Nauka w Polsce

źródło: http://www.naukawpolsce.pap.pl

PODZIEL SIĘ
Share on FacebookTweet about this on TwitterGoogle+Share on LinkedIn